Spolupráca na projektoch 

s inými organizáciami

"Sami toho zvládneme tak málo, ale keď sa spojíme, zvládneme čokoľvek."

Helen Keller

Zázraky sa stávajú, ak máme odvahu

uveriť a ísť do akcie.

Jana Portugall

Projekt PODPORA KOMUNIKÁCIE

medzi rodičom a dieťaťom s Downovým syndrómom

sa konal vďaka finančnej podpore

Uvedomujeme si, že u mnohých detí s Downovým syndrómom dochádza k

oneskoreniu vývinu reči a že tieto deti aj ich rodičia potrebujú väčšiu podporu zo svojho okolia v oblasti komunikácie so svojím dieťaťom.

A preto vznikol aj tento projekt.


Cieľom projektu bolo

podporiť rozvoj komunikáciehovorenej reči

medzi rodičom a dieťaťom s Downovým syndrómom

ešte predtým, ako sa naučí rozprávať

prostredníctvom detského znakovania, fyzických ilustrovaných kartičiek a techník na rozvoj hovorenej reči.


Kto sa mohol do projektu zapojiť?

  • majú dieťa s Downovým syndrómom, ktoré zatiaľ nerozpráva,
  • sú členom Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku,
  • a riadne zaplatili členské za rok 2021 najneskôr do 8.9.2021.

Členom spoločnosti  SDS sa mohol stať ktokoľvek, kto má dieťa s Downovým syndrómom nezávisle na tom, či je alebo nie je občanom SR.


Kedy projekt prebiehal

Projekt bol realizovaný online

od 6.9.2021 do 29.11.2021


Čo sa rodičia naučili v projekte?

  • Naučili seba i dieťa najefektívnejší spôsob detského znakovania.
  • Zlepšili komunikáciu medzi sebou a vybudovali si krajší vzájomný vzťah i lepšiu dôveru.
  • Rozvinuli jazykové zručnosti, slovnú zásobu i hovorenú reč hrou.
  • Lepšie pochopili, čo ich dieťa potrebuje.
  • Eliminovali frustráciu, plač aj hnev u svojho dieťaťa.
  • Zabavili sa s dieťaťom pri učení a podporili jeho sebavedomie i kognitívny rozvoj.
3-mesačný online kurz Znakujeme hravo a ľahko
Súčasťou je:
Prístup do členskej sekcie na webe na 1 rok v hodnote 159,20 EUR
Sada kartičiek (120ks Ilustrovaných obrázkov + 120 ks textových obrázkov + 10 čistých kartičiek na fotky členov rodiny) v hodnote 89,80 EUR
Moja podpora počas celých 3 mesiacov
Komunita rovnako naladených ľudí vo Facebookovej skupine
Online ZOOM stretnutia na živo
možnosť zadarmo si zopakovať kurz s novou skupinou
bonusy v hodnote 60,-- EUR
PDF súbory a ebooky

Ako sa mohli rodičia zapojiť do projektu?

Stačilo splniť podmienky uvedené v časti (Kto sa môže do projektu zapojiť) a vyplniť objednávkový formulár .


Forma projektu

Jednalo sa o 3-mesačný online kurz s mojou podporou:

Každý prihlásený účastník získal prístup do členskej sekcie na webe a tiež do súkromnej podpornej Facebookovej skupiny.

Počas kurzu prebiehali aj online živé stretnutia cez aplikáciu ZOOM. Inštrukcie a odkazy na jednotlivé lekcie dostávali účastníci kurzu raz do týždňa emailom.