Články v tlači

Inklúzia ľudí s mentálnym znevýhodnením po "francúzsky"

Slnečnica, 12/2021, Inklúzia ľudí s mentálnym znevýhodnením po "francúzsky"

Článok o tom, že aj dvaja Francúzi na bicykloch dokážu zvyšovať povedomie o ľuďoch s mentálnym postihnutím

Keď spolupráca funguje

Slnečnica, 12/2021, Keď spolupráca funguje

Článok o tom, ako sa vyplatila spolupráca Nadácie SPP, Spoločnosti Downovho syndrómu a Rodinky výnimočných pre rodičov detí s DS.

Jak se mají naši prvňáčci ve škole

Plus 21, 01/2020, Jak se mají naši prvňáčci ve škole

Článok o tom, že aj deti s Downovým syndrómom môžu chodiť do bežnej školy s otatnými deťmi.

Posolstvo tohto ročníka Svetového dňa DS

Plus 21, 01/2020, Posolstvo tohto ročníka Svetového dňa DS

Článok o tom, ako sa dá osláviť Svetový deň DS a zvýšiť informovanosť o diagnóze DS.

Komunikácia je kľúčová

Slnečnica, 12/2020, Komunikácia je kľúčová

Článok o našej ceste za znakovaním, teda komunikáciou prostredníctvom detských znakov.

Život s jedným chromozómom navyše

Slnečnica, 03/2020, Život s jedným chromozómom navyše

Článok o tom, ako vstúpil do nášho života syn s diagnózou Downov syndróm.

Viacjazyčná výchova u detí s DS

Slnečnica, 06/2020, Viacjazyčná výchova u detí s DS

Článok o tom, že aj deti s Downovým syndrómom dokážu hovoriť viacerými jazykmi a žiť vo viacjazyčnom prostredí.