"Zázraky sa stávajú, ak máme odvahu uveriť, vydať sa na cestu poznania a ísť do akcie."

Volám sa Jana Portugall a som autorka 3 projektov: Rodinka výnimočnýchOsloboď svoju myseľZáhradné domčeky pre deti.

Som bývalá manažérka, ktorá v roku 2018 opustila klasické korporátne prostredie výrobných firiem a rozhodla robiť niečo, čo mi dáva zmyselprináša radosť do života.

No som aj mama 3 výnimočných detí, ktoré stoja za zrodom týchto projektov.

Každý deň sú mi najväčším učiteľom práve moje deti.

Vďaka svojej najstaršej dcére Sofii, ktorá je veľmi tvorivá a vysoko-citlivá bytosť, som sa začala venovať výchove vo viacerých jazykoch a tvoreniu vo flow.

Vďaka synovi Maximovi s diagnózou Downov syndróm som ponorila do témy zdravej stravy a jej vplyvu na imunitu dieťaťa. Tiež som sa zamerala na podporu komunikácierozvoj reči, vďaka čomu som vytvorila vlastný systém detského znakovania, ktorým si prešlo už viac ako 620 rodičov či odborníkov a na ktorý sú nádherné ohlasy.

Vďaka svojej najmladšej dcére Olívii, ktorá sa narodila ako zdravé dieťa, no vo veku 4 rokov prišla o sluch a od vtedy nosí kochleárne implantáty, som sa ponorila do tém zvládania emócií, stresuláskyplnej, rešpektujúcej výchovykomunikácie.

Prostredníctvom projektu Rodinka výnimočných šírim myšlienku, že:

 INAKOSŤ môže byť vnímaná tiež ako VÝNIMOČNOSŤ

a jedinečnosť každého z nás a že práve vďaka tejto rôznorodosti je náš svet krajší.

Rada vo svojom projekte prepájam rodičov bežných detí aj detí so špeciálnymi potrebami a inšpirujem ich k tomu, aby vykročili smerom k radostnému, spokojnému, plnohodnotnému životu vďaka DETSKÉMU znakovaniu, láskyplnej KOMUNIKÁCIIzvládaniu EMÓCIÍ, hoci aj v prostredí dvoch materinských jazykov.

Mojimi webinármi o znakovaní si prešlo už viac ako

0
rodičov aj odborníkov

Vďaka môjmu vlastnému unikátnemu systému detského znakovania sa naučilo znakovať už viac ako

0
rodičov bežných detí i detí so špeciálnymi potrebami či iných špecialistov

Mojím životným poslaním je milovať svoje deti

BEZ PODMIENOK s rešpektom k ich vlastnej VÝNIMOČNOSTI.

 Mojou túžbou je vychovať z nich slobodných jedincov, schopných hľadať a napĺňať svoje poslanie,  žiť svoj život spontánne, autenticky, radostnebez strachu zo zlyhania. Chcem podporovať ich tvorivosť, učiť ich sociálnemu cíteniu, empatii a konať dobré skutky.

Mojím cieľom je naučiť ich počúvať svoj vnútorný hlas srdca, vychovávať ich k samostatnosti, slobodezodpovednosti za svoje myšlienky, činy i rozhodnutia. Snažím sa, aby boli čo najviac v kontakte s prírodou a naplno rozvinuli svoj potenciál, lebo verím tomu, čo povedal Walt Disney:

„Všetky naše sny sa stanú skutočnosťou, ak máme odvahu ich nasledovať.“

Stať sa láskyplnou výnimočnou mamou

znamenalo, že som začala pracovať hlavne na sebe na všetkých úrovniach svojho bytia - teda prepájať myseľ, telo i dušu.

A tak som sa dostala k metóde PSYCH-K® a projektu Osloboď svoju myseľ.

Rozvod, rola matky detí so špeciálnymi potrebami a samoživiteľky v jednej úlohe, ktorá už nechcela tráviť 12-hodín na manažérskej pozícii, podporil aj vytvorenie projektu Záhradné domčeky pre deti, v ktorom som zúročila všetky svoje skúsenosti z výrobných firiem.

Priznávam, že nebolo pre mňa ľahké vyjsť s „vlastnou kožou“ na trh a verejne rozprávať o svojich životných skúškach. Myslím si však, že je to dôležité, pretože príbehy, ktoré napísal sám život, dokážu rozvibrovať srdcia iných ľudí, a tak sa môžu stať zdrojom inšpirácie ku zmene.

Prinášať RADOSŤ do života a inšpirovať k šťastnému životu, napriek nepriaznivým okolnostiam,

Mať ODVAHU nevzdávať sa a ísť za svojimi túžbami a napĺňať svoj potenciál,

Stať sa ZMENOU, ktorú chcem vidieť vo svete

to je ESENCIA, ktorú do svojich projektov vkladám.

3 projekty 1 žena

Rodinka výnimočných

Projekt Rodinka výnimočných vznikol v roku 2018 ako výsledok mojej ochoty nasledovať volanie svojej duše. Práve vďaka svojím výnimočným deťom som sa začala zdieľať so svetom náš osobný príbeh i svoje skúsenosti v oblasti detského znakovania, komunikácie a zvládania emócií.
Viac informácií

Osloboď svoju myseľ

Projekt Osloboď svoju myseľ vznikol v roku 2022, keď som začala praktizovať jednoduchú a efektívnu metódu PSYCH-K®, ktorá dokáže odstrániť boky v myslení, a tým ti umožní žiť, život po ktorom túžiš.
Viac informácií

Záhradné domčeky pre deti

Projekt Záhradné domčeky pre deti vznikol v roku 2019 a jeho cieľom je prinášať radosť do ľudských sŕdc výrobou krásnych pestrofarebných, drevených, ekologických záhradných domčekov a chatiek.
Viac informácií

Túžiš sa naučiť lepšie dorozumieť so svojím dieťaťom?

Tak poďme spoločne na to!

Online kurzy

Ucelené video-návody pre samoštúdium na témy detského znakovania, zvládania emócií alebo láskyplnej komunikácie.
Viac informácií

eBooky

Elektronické knihy zadarmo na tému detského znakovania, zdravej stravy či života s dieťaťom so špeciálnymi potrebami.
Viac informácií